NIVALAN JHL os. 424

                                        Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL  -  Nivalan kunnalliset JHL ry 424

 
 
 
 
 
LUOTTAMUSMIEHET

Luottamusmies on jäsenen lähin apu työpaikalla.


Luottamusmiehen tehtävät


> valvoa, että sopimuksia noudatetaan
> valvoa työntekijöiden etuja ja ajaa heidän asioitaan
> toimia tiedonvälittäjänä työnantajan ja työntekijöiden välillä
> olla yhdyshenkilönä työnantajan ja työntekijöiden välillä
> osallistua kehittämistoimiin yhteistoiminnasta sovittujen
> määräysten mukaisesti
> antaa henkilökohtaista tukea ja neuvontaa
> taata, että työrauha vallitsee sopimusten ollessa voimassa
> edustaa yhdistystään neuvotteluissa

Luottamusmiehen oikeudet

Luottamusmiehellä on oikeus tarkastaa omaan järjestöönsä kuuluvien työntekijöiden kirjalliset työsopimukset, joista ilmenee mm. työsuhteen
kesto ja määräaikaisuuden peruste.

Lisäksi pääluottamusmiehellä on laajennettu tiedonsaantioikeus
järjestönsä työntekijöiden suhteen KVTES:in 6 § 4 momentin mukaan.

Neuvottelujärjestys

Ensimmäiseksi keskustellaan lähiesimiehen kanssa. Mikäli asiaan ei
saada ratkaistua, niin seuraavaksi voi ottaa yhteyttä alakohtaiseen
luottamusmieheen, joka pyrkii neuvottelutulokseen. Mikäli alakohtaista luottamusmiestä ei ole, niin asiaa hoitaa pääluottamusmies.

Mikäli keskustelemalla ei löydetä yhteistä ratkaisua, pääluottamus-
mies ja hallitus käynnistävät paikallisneuvottelut. Tämän jälkeen
edetään virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Luottamusmiehet yhteystietoineen